Bel Marduk

ILLUSTRERET

RELIGIONSHISTORIE


G.E.C. GADS  FORLAG 

KØBENHAVN  MDCCCCXXIV


Udgivet ved

EDV.LEHMANN


BABYLONISK – ASSYRISK  RELIGION


Dr.Knut Tallqvist


Professor i semitiske Sprog i Helsingfors.


Citat: Side 115 – 16


Babyloniernes mytologiske forestillinger om en til underjorden nedfarende og

derfra atter opstigende eller således døende og på ny til livet kommende guddom

fremtræder tydeligst i myterne om Isjtar og Tamuz men tilknyttes også til Marduk.


Ifølge en i Assyrien fundet fragmentariske tekst:


Tages Bel-Marduk til fange,

forhøres, blive slået,

fratages sit tøj,

bortføres og indesluttes i "bjerget",

dvs., underverden,

hvor han bliver bevogtet af vagter.


Sammen med Bel gribes en forbryder, som efterfølgende dræbes.


I anledning af Bels forsvinden bliver byen udsat for uro.


Hans mage Belit af Babel eller Sarpanit klager:


”O min broder, O min broder !”


Hun anråber Månen og Solen:


Og hun søger den døde ”ved gravens port”.


På en eller anden måde bliver Bel derefter befriet ud af fængslet,

og kommer atter tilbage til livet.