Bel Marduk

ILLUSTRERET

RELIGIONSHISTORIE

 

G.E.C. GADS FORLAG

KØBENHAVN MDCCCCXXIV

 

Udgivet ved

EDV.LEHMANN

 

BABYLONISK – ASSYRISK RELIGION

 

Dr.Knut Tallqvist

 

Professor i semitiske Sprog i Helsingfors.

 

Citat: Side 115 – 16

 

Babyloniernes mytologiske forestillinger om en til underjorden nedfarende og

derfra atter opstigende eller således døende og på ny til livet kommende guddom

fremtræder tydeligst i myterne om Isjtar og Tamuz men tilknyttes også til Marduk.

 

Ifølge en i Assyrien fundet fragmentariske tekst:

 

Tages Bel-Marduk til fange,

forhøres, blive slået,

fratages sit tøj,

bortføres og indesluttes i "bjerget",

dvs., underverden,

hvor han bliver bevogtet af vagter.

 

Sammen med Bel gribes en forbryder, som efterfølgende dræbes.

 

I anledning af Bels forsvinden bliver byen udsat for uro.

 

Hans mage Belit af Babel eller Sarpanit klager:

 

”O min broder, O min broder !”

 

Hun anråber Månen og Solen:

 

Og hun søger den døde ”ved gravens port”.

 

På en eller anden måde bliver Bel derefter befriet ud af fængslet,

og kommer atter tilbage til livet.