Hans Driesch

Hans Driesch,

  (1867-1941),


tysk zoolog og filosof.


Citat fra: 

Hvem Tænkte Hvad


Side 199-200


Filosofiens

Hvem –Hvad –Hvor


POLITIKENS FORLAG 1967


Født i Bad Kreuznach, studerede biologi under Haeckel i Jerna, men efter at have

gjort en række for datiden opsigtsvækkende forsøg, der syntes at kaste nyt lys over problemerne om livets væsen, besluttede han sig for filosofien.


Efter at have beklædt en lærestol i Heidelberg blev han fra 1920 filosofi professor i Leipzig.


I sit hovedværk Philosophie des Organischen (1909) prøver Driesch at bevise, at livsfunktionerne ikke kan forklares som fysiske og kemiske processer, men at de

besidder en særlig formålsbestemt autonomi (selvstyre).


Et befrugtet søpindsvineæg, der var kløvet i to halvdele, ødelagde han ved at trække

de to halvdele fra hinanden med nogle fine pincetter.


Af hver halvdel udviklede der sig nu to hele søpindsvin i halv størrelse.


En fysisk-kemisk maskine, som behandles på denne måde, ville naturligvis ikke kunne fungere videre, som om intet var hændt, og derfor drog Driesch den slutning, at det til forklaring af livsytringerne er nødvendigt at indføre en særlig ”livskraft”(vis vitalis),

som han med et fra Aristoteles stammende udtryk kaldte ”enteleki” (af græsk entelechdia, der egentlig betyder virkeliggørelse.


Med sine eksperimentelle undersøgelser, som han  selv mente havde ført til løsningen af livets gåde, blev han hovedrepræsentanten for den såkaldte ”ny-vitalisme”, der omkring sidste århundredskifte opstod som en reaktion mod det naturvidenskabelige overmod, der ikke mindst som følge af Darwinismen havde taget en hel generation ved næsen.