Kommentar Edv. Lehmann 1

ZARATHUSTRA


EN BOG OM

PERSERNES GAMLE TRO


af


Dr. EDV. LEHMANN


KØBENHANN

DET SCHUBOTHESKE FORLAG

J.L.LYBECKER OG E.A.HIRSHSPRUNG

1899


Citat: Side 165


Men også på et andet punkt har denne teologi - som vi ser det af den samme text – på sin vis tænkt sagen til bunds.


Den nøjes ikke med at konstatere, at der er en verdenskamp;

den vil begrunde denne kamp, godtgøre dens berettigelse.


Det onde optræder i verden ikke blot, fordi det simpelthen er til

fra evighed af, men fordi det er tilladt af Gud, og denne tilladelse

har igen sin strængt moralske begrundelse:


Ormuzd, der i sin almagt ligeså godt kunde have tilintetgjort og ophævet det onde strax ved verdenstidens begyndelse, foretrækker at lade det onde ophæve sig selv; kun ved at få lov til at løbe linen ud,

og prostituere sig kan det onde ophæves på en sådan måde,

at det bliver indlysende for alverden, at det har tabt sin sag.


Det Gode vilde med andre ord ikke være sikker på sin berettigelse, 

og dermed ikke være absolut, hvis det onde annuleredes ved et magtbud;

altså: verdenskampen er en moralsk nødvendighed.


Således er det væddemål, den persiske gud indgår med djævelen, af en helt anden karakter, men også af langt videre rækkende betydning end det, der indgås i Hjobs bog.