Ordforklaring

ORDFORKLARING

Daena (Hunkøn) , en Afledning af Verbet day-, at se, at skue, at betragte, maa som Grundbetydning have ,Skuen, Syn, Betragtning.

 

Af Zarathustra bruges det svært oversættelige Ord om Menneskets Betragtning af og Holdning over for Tilværelsens fundamentale Vilkaar.

 

Den retsindede har umiddelbart set og indset, hvorledes den nye Tilværelse, hvis Talsmand Zarathustra er, skal være, og den Indsigt, han har vundet, bliver en Norm for hans religiøse Holdning, af hvilken hans Handlinger bestemmes.

 

Fornægterne har derimod ikke vundet denne Indsigt, eller rettere, de har vundet en vrang Indsigt angaaende den kommende Tilværelse.

Om de to Aander ved Tilværelsens Begyndelse, Livets og Dødens Aand, hedder det, at hverken deres Tanker, Lærdomme, Indsigt, Valg, Ord, Gerninger eller deres Daena’er stemmer overens Y.45; deres Daena er deres hele Holdning over for Tilværelsen, den ene stiler mod Livet, den anden mod Døden. De, som holder sig til de falske Guder, har en slet Daena som Tanthryavant Yt.5.

 

Ved sit Valg mellem godt og ondt, mellem Liv og Ikke -Liv bestemmer Mennesket sin Daena, sin religiøse Bevidsthed, som bliver det væsentlige i Personligheden, det egentlige Organ for religiøs Erkendelse og Indsigt.

 

Som saadant har Ahura Mazdah skabt Menneskets Daena fra Skabelsens Begyndelse Y.46, saaledes at Mennesket har det aandelig Organ til at vinde Indsigt og vælge ret.

 

Daena’en følger ens Vilje og ens Valg: den, som gør sin Tanke snart bedre og snart værre, han gør ved sine Gerninger og sine

Ord ogsaa din Daena snart bedre og snart værre.

 

Undertiden bruges Daena om Indholdet i det religiøse Budskab, Summen af alt det, som er vundet ved den rette Indsigt, saaledes Y.44: ”vil Armaiti trænge frem til dem, for hvem Din Daena forkyndes, O Mazdah ? ”.

 

Senere bliver denne Betydning den almindelige. Daena betyder slet og ret ”Religionen” og bruges ogsaa sammenfattende om dem, som bekender sig til denne.

 

Af Kai Barr VERDENSRELIGIONERNES HOVEDVÆRKER (AVESTA)

GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1954.

 

 

OHRMAZD: samme som Ahura Mazda.