Pionererne

Side af Avesta-Haandskrift i Universitetsbiblioteket,(Det Kgl. Bibliotek) København. Texten er "Vendidad" Kap.14,12 (Slutn.) -13 (Arthur Christensens Avesta-Oversættelse S.107,L.10-17).Manuskriptet, som Rask fik i Bombay 1820,

er den ældste Vendidad-Kodex, der kendes.