Zoroasters Bog

Nag Hammadi teksterne.Citat: Store Norske Leksikon.


Nag Hammadi-teksterne, samling af håndskrifter som blev fundet 1945 ved Nag Hammadi

i øvre Ægypten. Samlingen omfatter 13 papyrusbøger (kodekser) med 46 forskellige

skrifter (traktater), tilsammen ca.1000 tekstsider fra 300-tallet.

 

Alle er koptiske oversættelser af ældre græske tekster.


En del er skadet og fragmentariske, mens andre er godt bevaret, særlig Codex VIII.


Det meste er tydeligvis gnostisk litteratur, og giver derfor førstehånds kundskab til en tankeverden vi tidligere stort set kendte indirekte gennem kirkefædrenes gendrivelse

af den.


Arbejdet med teksterne er blevet et egent forskningsområde, og har også påvirket vor forståelse af jødedom og kristendom i antikken.


Ny indsigt er desuden vundet i papyrologi og udforskning af koptisk sprog.

Håndskrifterne findes nu i det koptiske museum i Kairo.Fra Nag Hammadi teksterne.


The Nag Hammadi Library


Hjemmeside adresse herunder.
Den Hemmelige Bog af Johannes - Den Hemmelige Åbenbaring af Johannes.


Citat fra; vers 17 nederst, og første sætning af vers 18.


17. Dette er antallet af englene: i alt er de 365.

Del for del arbejdede de alle på det,

indtil den psykiske og materielle krop blev gennemført.

Nu styrer andre, som jeg ikke har nævnt for dig, over resten.

 

Hvis du vil have kendskab til dem, står det skrevet i Zoroaster’s Bog.

       

 Og alle englene og dæmonerne arbejdede, indtil de havde skabt den psykiske krop.


18. Og deres produkt var helt inaktivt og ubevægeligt i lang tid.


Note: Zarathustra, som Grækerne kaldte Zoroaster.

Zoroaster’s Bog: Citat fra:Bundahishn Kapitel 1.


 Ohrmazd vidste ved sin alvidenhed, at Ahriman eksisterede, og uanset hvad han forordner, fordærver han med ondskab og grådighed indtil slutningen;

og fordi han gennemfører frem til slutningen på mange måder,

skabte han også åndeligt de skabninger, som var nødvendige, for disse måder,

og de forblev tre tusinde år i en åndelig tilstand, således at de var uden tanke og ubevægelige, med immaterielle legemer.
Zoroaster’s Bog: Citat fra:Bundahishn Kapitel 1 videre.


Begge er begrænsede og ubegrænsede ånder, den højeste er det,

som de kalder for endeløst lys, og afgrunden, for uendeligt mørke,

således at der imellem dem er et tomrum,

og den ene er ikke forbundet med den anden;

og igen, begge ånder er begrænset til deres eget selv.


Den onde ånd var på grund af begrænset indsigt ikke klar over Ohrmazd’s eksistens;

                                                                                                                                                (Jfr. nedenfor: begreb det ikke.)

derefter, stod han op fra afgrunden, og kom ind i det lys, som han så.


Begærlig efter at ødelægge, og på grund af hans ondsindede natur,

stormede han ind for at ødelægge Ohrmazd’s lys,

som dog var uindtageligt for fjender,

        (Jfr. nedenfor: og mørket fik ikke bugt med det.)

og han så at dets mod og herlighed var større end hans egen;

så han flygtede tilbage til det dystre mørke og skabte mange dæmoner og djævle;Citat fra: JOHANNES-EVANGELIET


DET DANSKE BIBELSELSKABS OVERSÆTTELSE 1987.

 

PROLOGEN: Kapitel 1, vers 5.


Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det*.

*kan også oversættes: begreb det ikke.