Kapitel 11

Bundahishn


Oversættelse af E.W.WEST, fra ”Hellige Bøger fra Østen”,


Bind 5,

 

Oxford Universitets Forlag 1897.


GENGIVET PÅ DANSK AF LARS MYHRE.


Kapitel 11


Jordens natur.


Jjj

Om jordens natur står der i åbenbaring,

at der er treogtredive jordarter.


På den dag Tishtar* frembragte regnen, da dens hav opstod deraf,

blev hele stedet, halvt optaget af vand, omdannet til syv sektioner;

den del, som udgør halvdelen, er midten,

hvor omkring findes seks sektioner;

tilsammen udgør disse seks sektioner,

så meget som Khvaniras.

*Jfr.Kapitel 7.

Navnet keshvar (zone eller region) anvendes også på dem,

og de eksisterede side om side;

som på østsiden af denne sektion er Savah-regionen,

og mod vest er Arzah-regionen;

de to sektioner på sydsiden er Fradadafsh og Vidadafsh regionerne,

de to sektioner på nordsiden er Vorubarsht og Vorujarsst regionerne,

og som i midten er Khvaniras.


Og i Khvaniras har havet, på en del af det vidtstrakte ocean,

blæsten rundt omkring sig;

og fra Vorubarsht og Vorujarsht voksede et højt bjerg op;

så det ikke er muligt for nogen at gå fra region til region.


Og af disse syv regioner, var der skabt mest af alt gavnligt i Khvaniras,

og den onde ånd frembragte også mest i Khvaniras,

på grund af den fortrinlighed, som han så i den.


For Kayanier og helte blev skabt i Khvaniras;

og den gode Mazdayasniske religion var skabt i Khvaniras,

og derefter overbragt til de andre regioner;

Soshyans er født i Khvaniras, ham som gør den onde ånd magtesløs,

og forårsager opstandelsen og den fremtidige eksistens.