Kapitel 6

Bundahishn


Oversættelse af E.W.WEST, fra ”HelligeBøger fra Østen”,


Bind 5,

 

Oxford Universitets Forlag 1897.


GENGIVET PÅ DANSK AF LARS MYHRE.


Kapitel 6


Kampen vedrørende himlen.

Om konflikten mellem verdenens skabninger og den onde ånds fjendtlighed,

er der sagt i åbenbaringen, at den onde ånd, endskønt han stormede ind

”og beskuede englenes rene tapperhed og sine egne voldelige”

ønskede at gå tilbage.


Himlens ånd er selv som en af krigerne der har iført sig rustning;

han beklædte himlen mod den onde ånd, og forblev i kampen,

indtil Ohrmazd havde fuldendt en fæstningsvold

stærkere end himlen,

rundt om og foran himlen.


Og hans skyts ånder af krigere og de retfærdige,

på krigsheste og med spyd i hånden, var omkring himlen;

sådanne hvor håret på hovedet

er i lighed med dem der holder vagt ved fæstningsvolden.


Og der blev ikke fundet nogen passage af den onde ånd, der skyndte sig tilbage;

og han så udslettelsen af dæmonerne og sin egen afmagt,

ligeledes Ohrmazd, der gjorde sin egen endelige sejr,

frembragte genistansættelsen af universet

for evigt og til evighed.