Kapitel 19

Bundahishn


Oversættelse af E.W.WEST, fra ”Hellige Bøger fra Østen”,


Bind 5,

 

Oxford Universitets Forlag 1897.


GENGIVET PÅ DANSK AF LARS MYHRE.


Kapitel 19


Angående de mytiske skabninger.

Hvad angår den tre-benede skabning*, siger man,

at den står midt i det vidt strakte hav, og dens fødder er tre, øjne seks,

munde ni, ører to og horn et, krop hvid, føde åndelig, og den er retfærdig.
Og to af dets seks øjne er placeret i øjnene,

to på toppen af hovedet, og to er placeret i puklen;

ved skarpheden af disse seks øjne overvinder og ødelægger den.


Af de ni munde er tre i hovedet, tre i puklen, og tre i den indre del af flankerne;

og hver mund er på omkring størrelsen af et lille hus,

og er om sig selv så stort som bjerget Alvand.


Hver af de tre fødder, når det er placeret på jorden,

fylder så meget som en flok af tusind får kan være under, når de hviler sammen;

og hver ankel er så stor i sin kreds,

at tusind mænd med tusind heste kan passere indvendigt.


Hvad angår de to ører er det Mazendaran, som de vil omfatte.


Det ene horn er som var det af en guld grube,

og tusind forgreninger af horn er vokset frem på det,

nogle som hører sig til en kamel, nogle som hører sig til en hest,

nogle som hører sig til en okse, nogle som hører sig til et æsel, både store og små.


Med det horn vil den besejre og opløse al den onde korruption

som er følgen af indsatsen fra de skadelige væsener.


Når den skabning skal holde sin hals i havet;

vil dets ører indjage voldsom skræk,

og alt vandet i det vidtstrakte hav vil ryste med ophidselse,

og sidefladerne af Ganavad vil skælve.


Når den udløser et råb, bliver alle kvindelige vanddyr, af Ohrmazd’s skabninger, gravide; og alle gravide skadelige vand-skabninger, vil kaste deres unger, når de hører det råb.


Når den ligger i havet, bliver alt havvand, som er i de syv regioner på jorden renset,

det er endog af den grund på hvilket alle skabninger,

der hører sig til i vand forældes i vandet, som det siges således:


"Hvis, O tre-benede skabning ! du ikke blev skabt for vandet,

ville alt vandet i havet  være gået tabt;

som følge af den forurening, som den onde ånds gift har bragt i dets vand,

til og med døden af Ohrmazd’s skabninger.


Tishtar griber vandet fra havet mere fuldstændigt ved hjælp fra den trebenede skabning.


Af Ambergris (Ambarich) er det også erklæret,

at det er den trebenede skabnings gylle; for hvis den har meget åndelig føde,

så går fugtigheden af den flydende næring gennem blodårene i kroppen i urinen,

og gødningen kastes væk.


På oksen Hadhayosh*, som man kalder Sarsaok, siges det:

at i den oprindelige skabelse gik menneskene fra region til region på det,

og ved genistandsættelsen af universet forbereder de Hush ( udødeligheds drik) fra det.


*Udtryk for et kontinent. Jfr. kap.30 (og de dræber oksen Hadhayosh).


Det siges, at livet er i det mest fremtrædende menneskes hånd,

indtil slutningen af hans tid, som har skabt mest forsvar omkring denne jord,

og indtil genistandsættelsen af universet bliver nødvendig.


Med hensyn til fuglen Chamrosh siges det, at den er på toppen af bjerget Alburz;

og hvert tredje år kommer mange fra de ikke-iranske områder med

stjålen gods og bringer derved skade på de iranske områder,

også for at udøve ødelæggelse af verden,

da kommer englen Burj, fra det lavt liggende land op af søen Arag,

og fremkalder den selvsamme fugl Chamrosh,

og den flyver over det højeste af alle de høje bjerge,

og opfanger alle de ikke-iranske områder som en fugl gør med majs.


Hvad angår Karshipt siges der, at den vidste, hvordan man kunne tale ord,

og bragte religionen til det indhegnet område,

som Yim (Jamshed) skabte og fik til at gå i omdrejning;*

der udtaler de Avesta på fuglenes sprog.


*Jfr.Vendidad kapitel 2 afsnit 2 ang. den Vara som Yima skaber.


Hvad angår oksefisken siges der, at den eksisterer i alle have;

når den udstøder et råb bliver alle fisk gravide,

og alle skadelige vanddyr taber deres unger.


Griffin fuglen, som er en flagermus, er omtalt to gange i et andet kapitel.


Hvad angår fuglen Ashozusht, som er fuglen Zobara-vahman og også fuglen Shok,

det siges at den har givet en Avesta med sin tunge;

når den taler bæver dæmonerne for den og tager ikke noget der;

en afklippede negl, når der ikke er bedt over den,

besætter dæmonerne og troldmændene og som en pil skyder de på og dræber den fugl.


Af den grund indtager og fortærer fuglen en afklippede negl, når der er bedt over den, således at dæmonerne ikke kan kontrollere dens anvendelse;

når der ikke er bedt over den, spiser den ikke,

og dæmonerne er i stand til at begå en forseelse med den.


Også andre dyr og fugle er skabt,

alle i modsætning til skadelige væsner, som det siges,

at når alle fuglene og dyrene er i modsætning til skadelige væsner og troldmænd…


Dette siger også, at af alle dyrebare fugle er kragen (valagh) den mest dyrebare.


Hvad angår den hvide falk siges det, at den dræber slangen med sine vinger.


Skade (kaskinak) fuglen dræber græshoppen, og er skabt i modsætning til dem.


Kahrkasne, der bor i forrådnelse, hvilket er gribben,

er skabt til at fortære død stof (nasai); som også er kragen (valak) og bjerg dragen.


Bjerg oksen, bjerg geden, hjorten, det vilde æsel, og andre dyr fortærer alle slanger.


Således også blandt andre dyr er hunde skabt i modsætning til ulvarten,

og for at sikre beskyttelsen af får;

ræven er skabt i modsætning til dæmonen Khava;

desmerdyret er skabt i modsætning til den giftige slange

og andre skadelige væsner i jordhuler;

således er også den store bæverrotte skabt i modsætning til indvoldsorme.


Pindsvinet er skabt i modsætning til myren, der bærer korn, som det siges,

at pindsvinet, hver gang det tømmer urinen i en myrs bo, vil det ødelægge tusind myrer;

når kornbæreren bevæger sig over jorden producerer den et hult spor;

når pindsvinet bevæger sig over det, går sporet væk fra det, og bliver slettet.


Vandbæveren er skabt i modsætning til den dæmon som er i vandet.


Konklusionen er denne, at, af alle dyr og fugle og fisk,

er alle skabt i modsætning til et eller andet skadeligt væsen.


Med hensyn til gribben (karkas) står der, at, selv fra dens højeste flyvning,

ser den når kød på størrelse med en knytnæve er på jorden;

og duften af moskus er skabt under dens vinger, således at,

ved fortæringen af dødt materie, kommer stanken af den døde materie ud af den;

den trækker sit hoved tilbage under vingen og er atter veltilpas.


Hvad angår den arabiske hest, siges der, at hvis i en mørk nat,

et enkelt hår viser sig på jorden, ser den det.


Hanen er skabt i modsætning til dæmoner og troldmænd* (wizard)*,

og samarbejder med hunden;

som det siges i åbenbaringen, at, af skabninger i verden,

er dem der samarbejder med Srosh i at ødelægge fjenderne, hanen og hunden.


*Troldmænd; Jfr.nordisk; Jutul – Jøtun.


*Wizard; en mand, som har magiske kræfter, og som bruger dem til at gøre skade på andre mennesker.  Dette siges også,

at det ikke ville være blevet gennemført,

hvis Jeg ikke havde skabt hyrdehunden, som er Pasush-Haurva,

og husets vagthund, Vish-haurvaen;

for der står i åbenbaring,

at hunden er en ødelægger af sådanne fjender som begærlighed,

blandt dem der er i menneskers og dyrs natur.


Endvidere står der, at, eftersom den vil ødelægge al ulydighed,

vil den ødelægge smerte når den gør;

og dens kød og fedt er afhjælpende

til fjernelse af forrådnelse og smerte blandt mennesker.


Lige meget hvad, skabte Ohrmazd intet ubrugeligt,

for alle disse (kola-ae) er skabt med fordelagtig egenskab;

når man ikke forstår årsagen til dem, er det nødvendigt at spørge Dastur (højpræsten),

for hans fem dispositioner er skabt på denne måde,

at han hele tiden kan ødelægge fjenden (eller bedrageri).