Kapitel 32

Bundahishn


Oversættelse af E.W.WEST, fra ”Hellige Bøger fra Østen”,


Bind 5,

 

Oxford Universitets Forlag 1897.


GENGIVET PÅ DANSK AF LARS MYHRE


Kapitel 32


Pourushasp og Zartosht

Om Pourushasps slægtninge, søn af Paitirasp, søn af Aurvadasp,

søn af Haechadasp, søn af Chakhshnush, søn af Paitirasp,

søn af Hardarsh, søn af Hardar, søn af Spitaman,

søn af Vidasht, søn af Ayazem, søn af Rajan,

søn af Durasrobo, søn af Manuschihar.Idet Paitirasp havde to sønner, den ene Pourushasp, den anden Arasti, blev,

på et fredshelligt sted af god religion, Porushasp fader til Zartosht,

og Arasti blev fader til Maidyok-mah.Zartosht (Zarathustra), da han frembragte religionen,

”først kendt, dyrket og udlagt i Eranvej”,

modtog Maidyok-man religionen fra ham.


Mobader af Pars er alle at spore tilbage til denne race af Manu-schihar.


Igen, siger jeg, at af Zartosht blev der født tre sønner og tre døtre;


en søn var Isadvastar,


en Aurvatad-Nar,


og en Khurshed-Chihar;


idet Isadvastar var præsternes øverste, blev han Mobadernes Mobad,

og døde i hundrede året af religionen; Aurvatad-nar var landmand,

og overhoved for indhegningen skabt af Jim (Jamshed),

som er neden for jorden;


Khurshed-chihar var en kriger, feltherre for Peshotans hær,

søn af Vishtasp, og boede i Kangdez;


og af de tre døtre var navnet på den ene Fren,


og af en Srit, og af en Poruchist.Aurvatad-nar og Khurshed-chihar var fra en tjener (chakar) hustru,

resten var fra en privilegeret (padakhshah) hustru.


Af Isadvastar blev født en søn, hvis navn var Ururvija,

og man kalder ham Aranj-i Biradan (brødres underarm) af den grund,

så at, idet de var fra en tjener hustru,

overførte hun dem derefter til Isadvastar ved adoption.Også dette ved man, at tre sønner af Zartosht,

nemlig Hoshedar, Hoshedarmah og Soshyant, var fra Hvov;

som det siges, Zartosht gik tre gange til Hvov, og hver gang gik sæden i jorden;

engelen Neryosang modtog de fremragende evner og styrken af denne sæd, gav det med forsigtighed til engelen Anahid, og vil til rette tid forene den med en moder.Ni tusinde, ni hundrede, og nioghalvfems, og ni myriader af de retfærdiges vogtere

er betroet dens beskyttelse, så at dæmonerne ikke kan skade den.


Navnet på Zartoshts moder var Dukdaub,

og navnet på faderen til Zartoshts moder var Frahimrava.