Kapitel 20

Bundahishn


Oversættelse af E.W.WEST, fra ”Hellige Bøger fra Østen”,


Bind 5,

 

Oxford Universitets Forlag 1897.


GENGIVET PÅ DANSK AF LARS MYHRE.


Kapitel 20


Flodernes natur.

Om flodernes natur står der i åbenbaring,

at disse to floder flyder frem fra nord,

delvis fra Alburz og delvis fra Ohrmazd’s Alburz;

den ene mod vest, det er Arag;

og den anden mod øst, det er Veh floden.


Efter dem flyder atten floder frem fra samme kilde,

således er, i stor mængde de resterende vande strømmet frem fra dem;

som det siges, at de strømmede ud så vældig hurtig, den ene fra den anden,

som når en mand reciterer en Ashem-vohu i en remse (padisar).


Alle disse, med det samme vand, blandes igen med disse floder,

det vil sige Arag-floden og Veh-floden.


Begge disse cirkulerer løbende gennem jordens to

ekstreme forhold, og forsvinder ind i havet;


og alle regioner beværtes på grund af udledning (zahak) fra begge,

som, efter  at begge ankommer sammen i det vidtstrakte hav,

vender tilbage til de kilder, hvorfra de strømmede ud;


som det siges i åbenbaringen, at ligesom lyset kommer ind gennem Alburz og går ud gennem Alburz, kommer vandet også ud gennem Alburz og går væk gennem Alburz.


Dette siges også, at Arag’s ånd bad til Ohrmazd således:


O første alvidende skabende magt !

til hvilken Veh floden bad om den velfærd,

som du stærkest giver, giver du det så i min mængde: !


Veh flodens ånd bad på samme måde til Ohrmazd for Arag floden,

og på grund af kærlig hjælp, den ene overfor den anden,

strømmede de frem med samme styrke, som før ødelæggerens komme,

skred frem uden vandfald, og når fjenden vil blive ødelagt,

vil de igen være uden vandfald.
Af disse atten vigtigste floder, særskilt fra Arag floden og Veh floden,

og de andre floder, der strømmer ud fra dem, vil jeg nævne de mest kendte:

Arag floden, Veh floden, Diglat floden man desuden også kalder Veh floden,

Frat floden, Daitya floden, Dargam floden, Zondak floden, Haroi floden,

Marv floden, Hetumand floden, Akhoshir floden, Navada floden,

Zishmand floden, Khvejand floden, Balkh floden, Mehrva floden man kalder

Hendva-floden, Sped-floden, Rad floden, som man også kalder Koir,

Khvarae floden, som man også kalder Mesrganen, Harhaz floden,

Teremet floden, Khvanaidis floden, Daraja floden, Kasik-floden, Shed floden (”skinnende”)  Peda-Meyan eller Chatru-Meyan floden af Mokarstan.


Jeg vil også nævne dem en anden gang: Aragfloden er den, om hvilket det siges,

at den kommer ud fra Alburz i Suraks land, i hvilket de også kalder den Ami;

den går videre gennem Spetos land, hvilket man også kalder Mesr,

og de kalder den der for floden Niv.


Veh floden passerer om i øst, og strømmer til søen i Hindustan,

og de kalder den der for Mehra-floden.


Frat flodens kilder er fra Arums grænseområder, de lever af den i Suristan,

og den strømmer til Diglat floden; og af denne Frat er det,

at de frembringer vanding over landet.


Det erklæres, at Manuschihar udgravede kilderne,

og førte al vandet tilbage til et sted, som det således siges:


”Jeg ærer Frat, fuld af fisk, som Manuschihar udgravede til gavn for sin egen sjæl,

og han greb i vandet og gav at drikke.”


Diglat floden strømmer ud fra Salman, og strømmer til søen i Khujistan.


Daitya floden er floden, der kommer ud fra Eranvej, og går ud gennem bjerglandet;

af alle floder hvori de skadelige skabninger er flest, som der står,

at Daitya floden er fuld af skadelige væsner.


Dargam floden ligger i Sude.


Zend floden passerer gennem Panjistans bjerge og strømmer ud i Haro - floden.


Haro floden strømmer ud fra Aparsen området.


Hetumand-floden ligger i Sagastan, og dens kilder kommer fra Aparsen området;

den er forskelligt fra det, som Frasiyav førte væk.


Akhoshir floden ligger i Kumish.


Zishmand floden, i retning af Soghd, strømmer ud mod Khvejand floden.


Khvejand floden fortsætter midt igennem Samarkand og Pargana,

og man kalder den også for floden Ashard.


Marv floden, en herlig flod i øst, strømmer ud fra Aparsen området.


Balkh floden strømmer ud fra Aparsen bjerget i Bamikan

og strømmer videre til Veh floden.


Sped floden ligger i Ataro-patakan; det siges,

at her bad Dahak (Zohak) Ahhriman og dæmonerne om en tjeneste.


Tort floden, som man også kalder Koir,

kommer ud fra Giklans sø og strømmer til Verganas sø.


Zahavayi er floden, der kommer ud fra Ataro patakan, og strømmer til søen i Pars.


Kilderne til Khvarae floden er fra Spahan; den går videre gennem Khujistan,

strømmer frem til Diglat floden, og i Spahan kalder man den for Mesrkan floden.


Harhaz floden ligger i Taparistan, og dens kilder er fra bjerget Damawand.


Teremet floden løber væk fra Veh floden.


Vendesesh floden er i den del af Pars, som man kalder Sagastan.


Kasak floden strømmer ud gennem en kløft (kaf) i provinsen Tus,

og man kalder den der for Kasp-floden;

i øvrigt, floden som der er Veh, kalder de for Kasak;

selv i Sind kalder de den for Kasak.


Pedak-miyan, som er floden Chatru-miyan, er den som er i Kangdez.


Daraja floden ligger i Eranvej, på banken (bar) som var Pourushasp’s hjemsted,

far til Zartosht. (Zarathustra)


De andre utallige vande og floder, kilder og kanaler er af et udspring fra disse;

så i forskellige distrikter og på forskellige steder kalder man dem ved forskellige navne.


Med hensyn til Frasiyav siges det, at tusind kilder blev ført af den til havet Kyansih,

egnet til heste, egnet til kameler, egnet til okser, egnet til æsler, både store og små;

og den ledte kilden Zarinmand (eller gylden kilde) som er Hetumand floden,

siger man, ud i det samme hav;


og den førte de syv sejlbare farvande, af kilden til Vachaeni floden,

ind i det samme hav og fik mennesker til at bosætte sig der.