Kapitel 31

Bundahishn


Oversættelse af E.W.WEST, fra ”Hellige Bøger fra Østen”,


Bind 5,

 

Oxford Universitets Forlag 1897.


GENGIVET PÅ DANSK AF LARS MYHRE


Kapitel 31


Om Kayanernes slægt og afkom.

Om Kayanernes slægt og genealogi.

 

Hooshang var søn af Fravak, søn af Siyamak, søn af Mashye, søn af Gayomard.


Tahmurasp var søn af Vivangha, søn af Yanghad, søn af Hooshang.


Yim (Jamshed), Tahmurasp, Spitur og Narsih,

hvem man også kalder ”Rashnu af Chino,” var alle brødre.


Fra Yim (Jamshed) og Yimak, som var hans søster, blev et par født,

mand og kvinde, og de blev mand og hustru sammen;

Mirak Aspiyan’en og Ziyanak Zardahim var deres navne og slægten gik videre.


Spitur var ham, der sammen med Dahak (Zohak) beskadigede Yim (Jamshed);

Narsih boede der også dengang, hvem man kalder Nesr-gyavan;

man siger at en sådan skæbne (gadman) er tildelt ham,

at han hver dag skal komme i vanskeligheder,

og han skal rense og gøre al føde ren.


Dahak (Zohak) var søn af Khrutasp, søn af Zainigav, søn af Virafsang, søn af Tazh,

søn af Fravak, søn af Siyamak; ved hans moder var Dahak (Zohak) af Udai,

søn af Bayak, søn af Tambayak, søn af Owokhm, søn af Pairi-urvaesm,

søn af Gadhwithw, søn af Drujaskan*, søn af den onde ånd.    


Faridoon Aspiyanen var søn af Pur-tora Aspiyanen, søn af Sok-tora Aspiyanen,

søn af Bortora Aspiyanen, Søn af Siyak-Tora Aspiyanen, Søn af Sped-Tora Aspiyanen,

søn af Gefar-tora Aspiyanen, søn af Ramak-tora aspiyanen, søn af Vanfragheshn Aspiyanen, søn af Yim (Jamshed), søn af Vivangha; i egenskab af disse, bortset fra Aspiyan Purtora, var der ti generationer, som hver levede hundrede år, hvilket bliver et tusind år;

disse tusind år var den onde Dahak (Zohak’s) regerings tid.


Faridoon blev født af Pur-tora, som krævede gengæld for Jim (Jamshed);

sammen med ham var også sønnerne Barmayun og Katayun,

men Faridoon havde større fylde af hæder end dem.


Af Faridon blev tre sønner født, Salm og Tuj og Airik;

og af Airik blev en søn og et par født;

navnene på parret af sønner var Vanidar og Anastokh,

og datterens navn var Guzhak.


Salm og Tuj dræbte dem alle, Airik og hans lykkelige sønner,

men Faridoon holdt datteren i skjul, og fra den datter blev en datter født;

de blev klar over det og moderen blev dræbt af dem.


Faridoon sørgede for datteren, også i skjul, i ti generationer,

da Manush-i Khurshed-vinik blev født af sin moder,

(således kaldt fordi, da han blev født, noget af ) solens lys

(khwarshed) faldt på hans næse (vinik).


Fra Manush -i Khurshed-vinik og hans søster var Manush-khurnar,

og fra Manush-khurnar (og hans søster) blev Manuschihar født,

af hvem Salm og Tuj blev slået i hævn for Airik.


Ved Manuschihar blev Frish, Nodar og Durasrobo født.


Ligesom Manuschihar var af Manush-khurnar, af Manush-khurnak, som var Mam-sozak,

af Airak, af Thritak, af Bitak, af Frazushak, af Zushak, af Fraguzak, af Guzak, af Airik,

af Faridoon, således var Frasiyav af Pashang, af Zaeshm, af Turak, af Spaenyasp,

af Duroshasp, af Tuj, af Faridoon.


Ham (Frasiyav) såvel som Karsevaz, som man kalder Kadan, og Aghrerad,

var alle tre brødre.


Pashang og Visak var begge brødre. Af Visak blev Piran, Human,

Shan og andre brødre født.


Af Frasiyav blev Frasp-i Chur, Shan, Shedak og andre sønner født;

og Vispan-frya, ”fra hvilken Kay Khosraw blev født”,

var datter af Frasiyav, og var af samme mor som Frasp-i Chur.


Fra Frasp-i-Chur var Surak, Asurik og andre børn; og af dem blev Khvast-airikht,

Yazdan-airikht, Yazdan-sarad, Freh-khurd, La-vahak og andre født,

af hvem en fremstilling ville være trættende.


Af Aghrerad blev Gopatsja født. Da Frasiyav gjorde Manuschihar,

sammen med Iranerne, til fanger i Padashkh-var-bjergområdet (Gar),

og spredte ødelæggelse og mangel blandt dem, bad Aghrerad om Guds gunst (yazdan),

og han opnåede den fordel, at Iranernes hær og forsvar blev frelst af ham i denne nød.


Frasiyav slog Aghrerad for den skyld; og Aghrerad, som sin belønning,

avlede sådan en søn som Gopatshah.


Auzobo Tuhmaspianen, Kanak-i Barzisht, Arawishanasp, og Vaetand-i Raghinoid

var de tre sønner og datteren af Agaimasvak, søn af Nodar,

søn af Manuschihar, som avlede Auzobo.


Kavad var et barn i en rygsæk, man efterlod ham ved en flodbred,

og han frøs på dørtærsklen, Auzobo så og tog ham, bragte ham op,

og bestemte navnet på det skælvende barn.


Ved Kavad blev Kay Apiveh avlet; af Kay Apiveh blev Kay Arsh, Kay Vyarsh,

Kay Pisan og Kay Kaus avlet; af Kay Kaus blev Siyavakhsh avlet;

af Siyavakhsh blev Kay Khosraw avlet.


Kersasp og Aurvakhsh var begge brødre. Athrat var søn af Sahm, søn af Turak,

søn af Spaenyasp, søn af Duroshasp, søn af Tuj, søn af Faridoon.


Lohrasp var søn af Auzav, søn af Manush, søn af Kay Pisin,

søn af Kay Apiveh, søn af Kay Kobad.


Af Kay Lohrasp blev Vishtasp, Zarir og andre brødre avlet;

af Vishtasp blev Spend-dad og Peshotan avlet;

og af Spend-dad blev Vohuman, Ataro-tarsah,

Mitro-tarsah og andre avlet.


Papaks efterkommer Artakhshatar, ”af hvem hans mor var datter”,

var søn af Sasan, søn af Veh-afrid og Zarir, søn af Sasan, søn af Artakhshatar

hvem var den førnævnte Vohumanske søn af Spend-dad.


Kay Apiveh’s mor var Farhank, datter af ham, der er ophøjet på den himmelske vej,

Urvad-gai-frasht, søn af Rak, søn af Durasrobo, søn af Manuschihar.


Dette siges også,

at Faridons ære bosatte sig i et rørblads grundtone i det vidtstrakte ocean;

og Noktarga dannede ved hjælp af trolldom en ko til jordbearbejdning og fødte børn der;

i tre år bar han rørblade der, og gav dem til koen, indtil æren gik videre til koen;

han medførte koen, malkede dens mælk, og gav det til sine tre sønner;

idet deres vandring var på hove, gik æren ikke til sønnerne, men til Farhank.


Noktarga ønskede at skade Farhank, men Farhank gik med herlighed væk

fra den barske (tib) fader og fremsatte et løfte (patyastak) således:


”Jeg vil give min første søn til Aushbam.”   

                      

Derefter reddede Aushbam hende fra faderen; og den første søn, Kay Apiveh, bar hun og gav til Aushbam, og blev en helt forenet med Aushbam, og vandrede i Aushbams selskab.


Auzobos moder var datter af troldmanden Namun, da Namak var sammen med Frasiyav.


Og, i øvrigt, i træk af dem, der blev født af Sam, blev seks børn parvis til,

mandlige og kvindelige, den ene var Damnak, en Khosraw og en Margandak,

og navnet på hver mand og kvinde var tilsammen et.


Og navnet på den ene foruden dem var Dastan;

han blev betragtet som mere fremtrædende end dem,

og Sagansih og den sydlige del blev givet til ham;

og Avar-shatro og guvernør posten blev givet af ham til Avarnak.


Om Avar-shatro siges dette, at det er Avarnaks distrikt,

og de fremførte velsignelser til Srosh og Ardwahisht i arvefølge;

dette er grunden til deres besiddelse af heste og besiddelse af våben;

og på grund af dette er religionens fasthed, renhed, og tydelig glæde,

ægte skønhed og omfattende berømmelse stor blandt dem.


Til Damnak blev guvernøret for Asuristan givet;

suverænitet og tilrettelæggelse af suverænitetsloven,

lydighedsnægtelse og de besværlige defekter de ville bringe, var mellem dem.Til Sparnak blev guvernøret for Spahan givet til Khosraw,

guvernøret for Rai blev givet; til Margandak Riget;

skov bosættelser, og bjerg bosættelser af Padashkhvargar blev givet;

hvor de vandre nomadisk, og der er dannelse af fåre-fold,

udbredt, naturlig avl, samt bestandig sejr over fjender.


Fra Dastan fortsatte Rudastam og Huzavarak.