Felix

Felix’s Thought Logs

 

Oversat fra engelsk.

 

Klassisk Tamilsk og Antik Hebraisk

 
Jeg har tilfældigvis opdaget at hebraiske navne i bibelen, ligger utrolig nær Tamilsk.


Jeg gad vide om nogen, nogensinde har siddet med en kladde fra dette 3000 år gamle sprog

med erkendelsen af, at det er ens eget modersmål.


Bemærk, flere ord bruges ikke i vor tid, og er derfor kun hjemhørende i klassisk Tamilsk.


Jeg var faktisk overrasket og begejstret.

 

Konklusion:

Hebraisk og Tamilsk (som de gamle kaldte Dravida) er på en eller anden måde relateret.
ELOHIYM ( אֱלוֹהִים 'elohiym) 

Første Mosebog 1,1

I begyndelsen skabte gud himmelen og jorden.

el (எல்) + loham (லோகம்)

எல் = lys, lysstyrke

லோகம் = verden

Derfor eloham (எலோகம்) betyder lys til verdenen.


NAT ( לַיִל לֵיל לַיְלָה layil (lah'-Yil) 

Første Mosebog 1,5

Og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat.

Og det blev aften og det blev morgen første dag.

el (எல்) + Yil (- இல்)

எல் = lys eller sol

இல் = suffiks for negation

Derfor எல்லில் (elyil) betyder blot "uden lys eller sol".


DAG ( יוֹם yowm (yome) 

Første Mosebog 1,5

Og Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat.

Og det blev aften, og det blev morgen, første dag.

vowm (வெம்)

வெம் - varm.

Derfor வெம் (vowm) betyder varm, sædvanligvis

repræsenteret som வெம்மை betyder varme for at henvise til solen.


ADAM ( אָדָם 'Adam (aw-dawm')

Første Mosebog 2,19

Og Gud Herren dannede af agerjorden alle markens dyr

og himmelens fugle og førte dem hen til Adam for at se,

hvad han ville kalde dem;

thi hvad Adam kaldte de forskellige levende væsener,

det skulle være deres navn.

aa (ஆ) + tham (தம்)

= sjæl

தம் = ånde

Derfor ஆதம் (Aatham) betyder "sjæl med ånde".


EVA ( חַוָּה Chavvah (khav-VAW ') 

Første Mosebog 3,20

Men Adam kaldte sin hustru Eva, thi hun blev moder til alt *levende.

*på hebr. ordspil med navnet Eva.

Cheva (சீவ)

சீவ = må du leve længe,

சீவன் betyder liv.


KVINDE ( אִשָּׁה נָשִׁים 'ishshah (ish-shaw') 

Første Mosebog 2,23

Da sagde Adam: ”Denne gang er det ben af mine ben og kød af mit kød;

hun skal kaldes kvinde*, thi af manden** er hun taget.

*På hebr. isja-isj :  **mandinde-mand.

ish-hun (இச்சி)

இச்சி = en navneords-slutning angiver feminine køn.

Derfor இச்சி (ishshe) anvendes til at

betegne ethvert navneords endelse for feminint køn.


CAIN ( קַיִן Qayin (kah'-yin)   

Første Mosebog 4,1

Adam kendte sin hustru Eva, og hun blev frugtsommelig og fødte Kain;

og hun sagde: ”Jeg har *fået en søn med Herrens hjælp !”

*på hebr. ordspil med navnet Kain.

ko (கோ) + i (ஈன்)

கோ = konge eller leder eller himlen

ஈன் = føder en ung én

கோயில் betyder tempel, hvor Gud (கோ) dvæler (இல்).

Derfor கோயின் (Kain) betyder "at føde barn fra en konge eller Gud.


NOAH ( נוַֹח Noach (no'-AKH)

Første Mosebog 5,29

Som han gav navnet Noa, idet han sagde:

”Han skal skaffe os *trøst i vort møjefulde arbejde med jorden,

som Herren har forbandet.”

*På hebr. ordspil med navnet Noa.

novu (நோ) + aa (ஆ)

நோ = smerte / sygdom / lidelse

= negation

Derfor நோவா (Novaa) betyder "ingen smerter

eller sygdom eller lidelse".


ARK ( תֵּבָה tebah (Tay-Baw ') 

Første Mosebog 6,14

Men du skal gøre dig en ark af gofertræ

og indrette den med rum ved rum og overstryge

den med beg både indvendig og udvendig; 

tayppam (தெப்பம்)

தெப்பம் = flyde, tømmerflåde.

Derfor தெப்பம் betyder tømmerflåde.


NEPHIL ( נְפִיל נְפִל nphiyl (NEF-ål ") (eller nphil (nef-eel ')

Første Mosebog 6,4

I hine dage, da gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene

og disse fødte dem børn – men også senere hen i tiden –

levede kæmperne på jorden.

Det er heltene, hvis ry når tilbage til fortids dage.

Nae (நே) + pili (பில்லி)

நே = Kærlighed

பில்லி = dæmon anretning af troldmænd eller hekses håndværk.

Derfor நேபில்லி (Nabapili)

betyder"kærlighed fra dæmoner fra himlen".


PELEG ( פֶּלֶג Peleg (peh'-ben) 

Første Mosebog 10,25

Eber fødtes der to sønner; den ene hed *Peleg,

thi på hans tid adsplittedes jordens befolkning,

og hans broder hed Joktan.  (*betyder splittelse).

Pela (பிள) + loku (லோகு)

பிள = at opdele

லோகம் = verden

Derfor பிலோகு (Peloku) betyder "at opdele jorden".


BABEL ( בָּבֶל Babel (Baw-bel)

Første Mosebog 11,9

Derfor kalder man den Babel, thi der forvirrede*

Herren al jorden tungemål, og derfra spredte Herren

dem ud over hele jorden.

*På hebr, ordspil med navnet Babel.

pa (பா) + pal (பல்)

பா = For at udskille, fordele

பல் = Mange, flere, forskelligartede.

Derfor papal (பாபல்) betyder at opdele eller fordele

i mange, flere eller forskelligartet.


EL SHADDAY ( אֵל "el (ale), ( שַׁדַּי Shadday (shad-dah'-ee)

Anden Mosebog 6,3

For Abraham, Isak og Jakob åbenbarede jeg mig

som Gud den Almægtige,

men under mit navn Herren gav jeg mig ikke til kende for dem.

el (எல்) + sadha (சதா)

எல் = lys, lysstyrke

சதா = Altid, uafbrudt.

Derfor el sadha (எல்சதா) betyder evig lys.


ABRAM ( אַברָם Abram (ab-rawm) 

Første Mosebog 17,5

Derfor skal dit navn ikke mere være Abram,

men du skal hedde Abraham,

thi jeg gør dig til fader til en mængde folk.

ap (அப்) + Puram (புரம்)

அப் = Præfiks for Fader.

புரம் = by, landsby, hus.

Derfor appuram (அப்புரம்) betyder faders hus.


ABRAHAM ( אַברָהָם 'Abraham (ab-raw-hawm')

Første Mosebog 17,5 

Derfor skal dit navn ikke mere være Abram,

men du skal hedde Abraham,

thi jeg gør dig til fader til en mængde folk.

ap (அப்) + Pira (பிற) + (Aham) அகம்

அப் = Præfiks for Fader.

பிறன் = andre, fremmede, udlænding,

அகம் = hus.

Derfor appuram (அப்பிறகம்) betyder fader af

andres huse (hedninger eller mange nationer).


ELYOWN  עֶליוֹן 'elyown) 

Salme 18,14

Herren tordned fra himlen, den Højeste lod høre sin røst,

hagl og ildgløder.

el (எல்) + lon (லோன்)

எல் = lys, lysstyrke

லோன் = suffiks for mandlige navne.

Derfor Ellon (எல்லோன்) betyder sol eller en der er lys. 


ADOWN ( אָדוֹן אָדוֹן 'adown)

Salme 136,3

Tak herrernes Herre; thi hans miskundhed varer evindelig !

Andon (அண்டன்)

அண்டன் = Gud, som Herre af universet.

Derfor Andon (அண்டன்) i sig selv betyder Gud

som Herre af universet. 


Dette er rodordet af hvilke Adonay kommer. Til sammenligning mellem de to sprogs skrifttegn. Hebr. øverst.Dravid - David


Dravider eller Dravidfolk er forskellige folkeslag i Indien som stammer fra det som menes at være den indfødte befolkning som blev fortrængt af  Indoarierne ved den ariske invasion af den Indiske halvø 1500 f.Kr. -  1000 f.Kr. Draviderne  taler dravidisk sprog til forskel fra de indoariske folk i Indien, som taler indoeuropæiske sprog.Historisk: Dravide forekommer allerede i Manus Lovbog som navn på et ikke indoeuropæisk folkeslag. Deduktionen og betydningen af dravide er ukendt. Tamilsk, urspr. Tamirt eller Tamul er en på kendte dravidiske lydlove afhængig omdannelse af ordet dravide. I sanskrit litteraturen forekommer alligevel det sidstnævnte som et fælles navn på alle med tamilerne beslægtede folk.David’s stjernen: Et gennem årtusinder kendt Tantrisk Symbol i Indien.


Om halvvokalen (r) i Indiens Sanskrit sprog.

 

Det som på vort sprog er en konsonant nemlig; (r), er på sanskrit sproget en halvvokal,

dvs. 50% konsonant og 50 % vokal.


Ikke i alle ”men som oftes” når der sker ændringer i forbindelse med dette (r) bliver det

til et (l) eller udelades helt.


Dvs. Dravid uden (r) bliver til David eller hvis (r) ændres til (l) kan ordet Levi også

udledes af Dravid.


Bemærk: først fra omkring 9 årh.e.Kr bliver Dravider fællesbetegnelse for hele Indiens indfødte befolkning.


Sir William Hunter’s teori :


Fastslår at der var to grene af Dravidisk sprog – nemlig den *Kolarians talende dialekt og

de rigtige Dravider som tilhørte den Tamilske / Tamulske sektion.


Men da udvandringen fra Indien sker før den Vediske og Dravidiske kultur smelter sammen, så er det ikke kun Agni og Rudra der er tale om, men mere Sihvah som ligger i tetragrammet YHVH, da Shivah om noget er det Dravdiske folks hovedguddom og har været det i Indien langt forinden den ariske indvandring.

 

*

Kolarian’s  sprog = Mundari.  Mundari’s sprog familie ”også kaldet Cora Calabria”.


Mundari sprog: et sprog der tales af Munda folk i Indien. Både Mundas og Ho folk taler dialekter af sprog familien kendt som Munda, Mundari, Kol eller Kolarian.


Kol-folk er et genetisk navn for Munda, Ho, og nogle folk fra Oraon Adivasi, Bihar, Uttar Pradesh, Shhattisgarh, Madhya Pradesh, Assam, Tripura, Bangladesh og Nepal.

Ho folk er tæt beslægtet med Mundas. Også kendt som Laraka (dvs. krigere).Oprindelsen til ordet Hindu:

Selve ordet hindu er knyttet til Indien. Floden Indus blev kaldt Sindhu i oldtiden.


Da perserne under Dareios (521 – 486 f.Kr.) kom til Indien, havde de svært ved at

udtale ”s” i begyndelsen af et ord. De kaldte derfor floden Hindu.


Dette ord blev senere brugt som betegnelse for hele landet, og derefter om dem, der dyrkede religionen i denne del af verden.


En hindu omtaler ikke sig selv som tilhænger af hinduismen. De hellige skrifter taler ganske enkelt om tilhængere af den hellige lov eller dharma.


De fleste hinduer betragter deres religion som en livsform, der er baseret på de hellige love og pligter, dharma.

Salem, Tamil Nadu


Historie: Salem Tamil Nadu

 

Datoen for den menneskelige civilisation i dette område rækker langt tilbage i

stenalderen. Eksistensen af  forhistorisk kultur i Salem fremgår ved opdagelsen af

ældste stenalder og neolitiske sten redskaber i affalds dynger i og omkring Salem.


Navnet Salem synes at være blevet afledt fra Sela eller Shalya eller Sayilam.


Lokal folklore siger, at regionen omkring Salem var fødestedet for de Tamilske Avvaiyar digtere. Det bør i denne forbindelse erindres, som fremført af H.S.Vodskov, at oldtidens

præster i Indien var sangere.


Bemærkning: Som det fremgår ovenfor, er Sela et ældre udtryk for Salem.


Ordet Sela nævnes ca. 50 gange i Kong David’s salmer (Salmernes bog.)


Den Danske Bibelordforklaringen: Sela, Musik udtryk af ukendt betydning.


Salmernes bog 3,5


Jeg råber højlydt til Herren, han svarer mig fra sit hellige bjerg.- Sela.


Salmernes bog 76,1-5 Til sangmesteren. Med strengespil. En salme af Asaf. En Sang.


Gud er kendt i Juda, hans navn er stort i Israel, i Salem er hans hytte,

hans bolig er på Zion.Der brød han buens lyn, skjold og sværd og krigsværn. – Sela.

Frygtelig var du, herlig på de evige bjerge. Jfr. nedenfor; landet omkring bakkerne.

                                         


                                             Tamilske Avvaiyar digtere.
Historie: Salem Tamil Nadu fortsat.


Der har været mange berømte kongeriger som har behersket det sydlige Indien.

De har bygget mange templer og historiske vigtige monumenter.

Disse monumenter taler for stor velstand og rigdom i de respektive riger.


Vedr. historien om det sydlige Indien med særlig vægt på Salem, må vi altid huske, at der har været mange distrikter, som engang hørte sammen og er blevet opdelt og navngivet forskelligt i eftertiden. De tre mest berømte konger i sydindien er Chera, Cholas og Pandiyas. 

 

De omkring liggende bakkede områder var en del af Chera dynastiet, i Tamil kendt som Kurunila Mannargal.


Cheralam,  Shalya,  Kurukshetra,  Sayilam og  Sailam  findes i inskriptioner, der henviser til landet omkring bakkerne: Nagarmalai i nord,  Jeragamalai i syd,  Kanjamalai i vest og  Gokumalai i øst.


NY TESTAMENTE: BREVET TIL HEBRÆERNE 7,1-3.


Thi denne Melkisedek, konge i Salem, Guds, den Højestes, præst, som gik Abraham i møde, da han vendte hjem efter sejren over kongerne, og velsignede ham, og hvem Abraham også gav tiende af alt - han, som for det første, når hans navn udlægges, er ”retfærdigheds konge”, dernæst også ”Salems konge”, det vil sige ”freds konge”, uden fader, uden moder, uden stamtavle, uden begyndelse på sine dage og uden afslutning på sit liv, ligestillet med Guds Søn – han bliver ved at være præst bestandig.
Et andet eksempel med halvvokalen (r).


Markus 14,3

Da han var i Betania i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved.


Nardus olie, dvs. olie fra Nardu, udelades halvvokalen r fra Nardu står der Nadu,

mere præcist, olie fra Tamil Nadu i syd Indien.
Salems konge Melkizedek, nævnes også i 1 Mos.14,18


Men Salems konge Melkizedek, Gud den Allerhøjestes præst, bragte brød og vin.