Hans Driesch

Hans Driesch,

  (1867-1941),


tysk zoolog og filosof.


Citat fra: 

Hvem Tænkte Hvad


Side 199-200


Filosofiens

Hvem –Hvad –Hvor


POLITIKENS FORLAG 1967


Født i Bad Kreuznach, studerede biologi under Haeckel i Jerna, men efter at have

gjort en række for datiden opsigtsvækkende forsøg, der syntes at kaste nyt lys over problemerne om livets væsen, besluttede han sig for filosofien.


Efter at have beklædt en lærestol i Heidelberg blev han fra 1920 filosofi professor i Leipzig.


I sit hovedværk Philosophie des Organischen (1909) prøver Driesch at bevise, at livsfunktionerne ikke kan forklares som fysiske og kemiske processer, men at de

besidder en særlig formålsbestemt autonomi (selvstyre).


Et befrugtet søpindsvineæg, der var kløvet i to halvdele, ødelagde han ved at trække

de to halvdele fra hinanden med nogle fine pincetter.


Af hver halvdel udviklede der sig nu to hele søpindsvin i halv størrelse.


En fysisk-kemisk maskine, som behandles på denne måde, ville naturligvis ikke kunne fungere videre, som om intet var hændt, og derfor drog Driesch den slutning, at det til forklaring af livsytringerne er nødvendigt at indføre en særlig ”livskraft”(vis vitalis),

som han med et fra Aristoteles stammende udtryk kaldte ”enteleki” (af græsk entelechdia, der egentlig betyder virkeliggørelse.


Med sine eksperimentelle undersøgelser, som han  selv mente havde ført til løsningen af livets gåde, blev han hovedrepræsentanten for den såkaldte ”ny-vitalisme”, der omkring sidste århundredskifte opstod som en reaktion mod det naturvidenskabelige overmod, der ikke mindst som følge af Darwinismen havde taget en hel generation ved næsen.                    Steve Mirsky SCIENTIFIC AMERICAN 

                                      gengivet på Dansk

 

Steve Mirskybillede til højre er en forfatter til Scientific American

og vært for bladets ugentlige science podcast, Science Talk.


Mirsky har skrevet Scientific American"s månedlige "Anti Gravity"

kolonne siden 1994 og har været vært for sin ugentlige Science Talk

podcast siden 2006.

SCIENTIFIC AMERICAN

 

Hvorfor er denne Darwin forskellig fra alle andre Darwiner ?


Af Steve Mirsky

1 Januar  2013


I slutningen af oktober offentliggjorde Financial Times en rapport om en interessant pædagogisk øvelse, der blev udført af kreasionister i Tyrkiet:


En række bøger til grundskolebørn, der beskriver Charles Darwin som en jøde med en

stor næse, der holder selskab med aber og andre historiske figurer i antisemitiske termer, har skabt forargelse i Tyrkiet midt i frygten for stigende religiøs intolerance.


Dette forsøg på at fornærme Darwin ved at kategorisere ham som jødisk overraskede mig, fordi jeg troede, at alle altid har vidste, at Darwin var ”et medlem af stammen.


Jeg gik på hebraisk skole som forberedelse til min bar mitzvah, og i klasseværelset

var der billeder af vores top-tre historiske figurer: Abraham, Moses og Darwin.


(Der var også et lille fotografi af Paul Newman, der var halvt jødisk.)


Vi lærte, hvordan Darwin modtog en fantastisk bar mitzvah-gave af en fem-årig ocean krydstogter på HMS Beagle. Jeg fik sparebrev.


Ganske vist som almindelig viden i det jødiske samfund, synes Darwins jødiske baggrund at være et chok for mange ikke-jøder.


Jeg har for eksempel netop lært, at de fleste læsere af Darwins mange publikationer ikke ved, at de versioner, de er bekendte med, er meget redigerede.


Den store evolutionist skrev i en meget speciel Jødisk stil, som hans Viktorianske

udgiver derefter revideret til highbrow engelsk fra det 19. århundrede.


For eksempel inkluderer Darwins trykte selvbiografi disse linjer om Beagle-kaptajnen: ”Fitzroy's temperament var meget uheldigt. Det var normalt værst om morgenen,

og med hans ørne-øje kunne han generelt opdage, at der var noget galt med skibet,

og var derefter skånselsløs i sin kritik.” Men Darwins originale version, skrevet på cocktail servietter under møder i Shrewsbury Beth Israel synagoge bygningskomité, lyder:


”Lad mig ikke starte med Fitzroy og hans meshuggaas. Denne meshuggener havde en seng med kun en forkert side, og det var ved den han altid vågnede op. Ser altid efter tsurier. Hvilken schmuck. ”


Voyage of the Beagle, Darwins beretning om krydstogtet, inkluderer denne passage:

”De forskellige øer beboes i vidt omfang af en andet mængde væsener.


Min opmærksomhed blev først henledt til denne kendsgerning af vicestatsguvernør,

Mr. Lawson, hvor han erklærede, at skildpadderne adskiller sig på de forskellige øer,

og at han med sikkerhed kunne fortælle fra hvilken ø nogen var overbragt .


Den originale skrift, ridset på ark, der viser skibets fritidsaktiviteter, lyder:

”Jeg lyttede til Lawsons hele overtalelse, og han siger, at hvis du viser ham en skildpadde, abracadabra, vil han fortælle dig dets shtetl. Jeg køber det. ”


Den måske mest berømte passage i hele Darwinismen findes i slutningen af den første udgave af On the Origin of Species:


”Der er storhed i dette livssyn med dets mange kræfter, der oprindeligt er blevet indåndet i nogle få former eller i en; og at selvom denne planet er cirkuleret videre i henhold til den faste tyngdelov, fra så enkel en begyndelse, uendelige former, smukkeste og mest vidunderlige er blevet til og bliver udviklet. ”


I hans manuskript til bogen, der havde titlen L'Chaim: Hele Megillah, konkluderer Darwin: ”Lad mig fortælle dem, sådanne nachas får jeg, når jeg vandrer rundt og ser på skildpadder og fugle. Dette er ikke spild af tid, der kunne bruges til at gøre noget mere produktivt. Og så drejer planeten uanset hvilke planer du havde med den, stort skud.

Og du starter med et par ting, der måske er lidt mieskeit,men så vær tålmodig. Hvor har du et sted at være ? Så du venter til genug iz genug, og gæt hvad du slutter med af nye ting, nogle af dem er virkelig behagelige, med en shayna-punim.


Så selvfølgelig, Darwin var jødisk. Hvorfor denne kendsgerning på nogen måde skulle mindske den intellektuelle succes ved hans evolutionens indsigt forstår jeg simpelthen ikke. 

Hans ideer står på sin egne fortjeneste og ville ikke være mindre geniale om han havde været, eksempelvis, Anglikansk, eller en der overhovedet ikke havde nogen religiøs tro overhovedet.
Citat fra: Darwinarkivet.dk
Charles Darwin OpvækstCharles Robert Darwin blev født d. 12. februar 1809 i den lille handelsby Shrewsbury,

tæt på grænsen mellem England og Wales. Hans far, Robert Waring Darwin, og mor, Susannah Wedgwood, udgjorde en stærk alliance mellem to indflydelsesrige familier i området omkring Birmingham.


Darwins farfar var lægen og digteren Erasmus Darwin, der selv havde teorier om livets udvikling. Han morfar var Josiah Wedgwood, der grundlagde Wedgwoods pottedynasti. Charles Darwin blev således født ind i en velhavende familie med gode forbindelser og

en fritænkende intellektuel atmosfære.


Darwins far var læge, som sin far. Hovedparten af den voksende indtægt kom dog fra investerings- og udlånsvirksomhed, der hurtigt gjorde Darwinfamilien meget velhavende.Var Charles Darwin videnskabsmand ?

Citat fra: Darwinarkivet.dk 


Charles Darwin Uddannelse


Darwin fik aldrig nogen formel uddannelse i et naturvidenskabeligt fag.

Han tog aldrig nogen eksamen i geologi, zoologi eller botanik.Darwins farfar Erasmus Darwin


Grand Loge of British Columbia and Yukon
Citat fra:Grand Loge of British Columbia and Yukon-

gengivet på Dansk, nedenfor.


Bedst kendt som bedstefar til biologen Charles Darwin,

Erasmus Darwin var en filosof, digter, videnskabsmand

og læge. Velinformeret om alle aspekter af det sene 18.

århundredes videnskab og medicin, han havde avancerede

ideer om kosmologi og evolution, som han nedskrev i vers af høj kvalitet.


Før han kom til Derby i 1788, var Dr. (Erasmus) Darwin blevet gjort til en Mason (frimurer) i den berømte Time Immemorial Lodge of Cannongate Kilwinning, nr. 2,

i Skotland.


Sir Francis Darwin, en af doktorens sønner, blev gjort til en frimurer i Tyrian Lodge,

nr. 253, i Derby, i 1807 eller 1808. Hans søn Reginald blev frimurer i Tyrian Lodge i 1804.


Navnet Charles Darwin vises ikke i logens indrullering, men det er meget muligt,

at han ligesom Francis var en frimurer. Portræt fotos af de tre herre nedenfor visende FreeMason tegnet Hidden Hand


(den skjulte eller usynlige hånd).

Charles Darwin                   Karl Marx                                Edgar Allan Poe        Evolutionsteorien                        Den Videnskabelige Socialisme        Udgav bogen Eureka 1848,en                                                                                                                      forløber for Big Bang teorien.

 

Note: Som det fremgår af brevvekslingen mellem Darwin og Marx er sympatien mellem de to herre gensidig. Som bekendt boede Marx en del år i England og det ikke særlig langt fra hvor netop Darwin boede, om de har mødt hinanden personligt er vanskeligt at sige om, men at de har kendt til hinanden er naturligvis hævet over enhver tvivl.

Det bør bemærkes at Marx lægger vægt på at kalde sin socialisme for "den videnskabelig socialisme", og med videnskabelig mener Marx den af Darwin fremførte evolutionsteori,

og det på trods af at Darwin slet ikke var videnskabsmand. Jfr. ovenfor.

  Erasmus Darwin 1731 - 1802