Profetens Ord

 Gatha-Ba-Maani


  Oversat fra

Gujarati Originalen 

af 

prof. Ervad Maneck Furdoonji

KANGA MA .

af

Ervad Kavasji Edulji KANGA


Ushtavada

Gatha 45


Dansk gengivelse

af

Lars Myhre.
Således;

Talte Zarathusta !


1. 

Den Hellige profet fortæller sine tilhørere i en prædiken således:


Hør da, og lyt nu opmærksomt til det, om hvilket jeg taler utilsløret; i som er kommet fra nær og fjern, med lyst til

at lære om religiøse anliggender af mig.


Sandelig, husk denne gang, ordentlig på alle disse emner af mine, så at en falsk religiøs lære ikke (igen) kan ødelægge jeres liv i fremtiden.


Det ugudelige menneske, leder gennem sin ondskabsfulde lære og tale på vildspor.


2.

O medlemmer af forsamlingen !


Jeg vil bekendtgøre for jer om universets to ånder, al tings første begyndelse, af hvem den mest gavmilde ånd talte til den skadelige ånd således;

 

Hverken vore tanker, heller ikke vore lære, eller vore indsigt, ej heller vore manerer,*eller vore ord, eller vore gerninger, ej heller vore samvittighed,**eller vore sjæle, passer til,

eller stemmer overens med hinanden.


*   Maner: en anden tekstsamling bruger på dette sted ordet ”valg”.

** Egl. Daena, se ordforklaringen.


3.

Jeg vil udlægge for jer den første viden om dette liv,

og af denne verden, som den alvidende Ahura Mazda

har fortalt til mig, gennem mig, som er dette; dersom !

de iblandt jer, hvem ikke vil anvende dette hellige ord,

som jeg tænker og nu udlægger det, deres liv vil ende i ødelæggelse.


4.

Jeg vil udlægge for jer det bedste om Ahura Mazda, ham som er alvidende og som har givet mig denne religion og hellige redegørelse, som er den flittige fader til god tanke i denne verden i overensstemmelse med retfærdigheden, og hvis datter Armaiti er velfungerende, Ahura Mazda der er alt seende, er aldrig bedraget af nogen.


5.

Jeg vil udlægge det hellige vers (af religionen) (for jer),

som (Ahura Mazda), den mest gavmilde, fortalte til mig,

og som er det mest gavnlige for mennesker at høre:


Dem som vil give lydighed og agt til mig, endvidere ved gerninger af god tanke, vil få helse og udødelighed;

for sådanne personer vil skaberen Ahura Mazda vise sig,

eller, vil være nærtstående hos.


6.

Jeg vil forklare om den største af alle for jer; jeg vil synge hymner til hans pris, som gennem retfærdigheden er alvis.


Gennem hans omfattende ånd, vil Ahura Mazda høre min bøn, hvis lovsang er udført ved god tanke; gennem hans

egen bedste visdom, vil han undervise mig.


7.

De imødekommende; af dem som er i live, som har været,

og som skal komme; Sandelig ! beder herefter om hjælp

fra ham (Ahura Mazda).


Det retfærdige menneskes sjæl er højtstilende mod udødelighed;  (dvs. mod himlens lykke); for syndige mennesker er trængslerne strenge, og disse love har skaberen Ahura Mazda grundfæstet ved sin magt.


8.

Vi ønsker at lovprise ham (Ahura Mazda) med hymner af lovsang , vi ønsker at prise ham, fordi vi virkelig er

bevidste om religionens anliggender.


Jeg ser nu klart i mit øje, den alvidende Herre

(Ahura Mazda) af god tanke, ord og gerning.


Vi vil fremføre hans lovprisning (el. sange) (ikke bare i denne verden men) også i Garothman’s himmel.


9. 

Sammen med gode tanker ønsker vi at forsone (Ahura Mazda); ham der ønsker godt for os, har skabt ve og vel.


For at gøre vores folk og kvægbestand velstående, vil Ahura Mazda gennem sin suveræne magt skænke os den nødvendige styrke, som følge af god visdom i vore sind, og på grund af retfærdighed.


10.

Gennem ydmyg tilbedelse ønsker vi at fremføre bønner til ham, der i sin uudgrundelige styrke er kendt som alvidende og overdrageren af liv, og som gennem retfærdighed og god tanke har forordnet velfærd og udødelighed for ham

(dvs. for den troende person) i sit herredømme; desuden skænker Ahura Mazda ham bestandig styrke og kraft.


11.

Hver den som herefter afskyer daeva’erne* og nedrige personer som foragter Ahura Mazda; og hver den som herefter ser ham (Ahura Mazda) og den vise Saoshyant gennem Herrens hellige religion, som ærbødig udsendt kunst, O Ahura Mazda, sine ”af sådant menneske” beskytter menigheden imod personer, som er herfra ganske anderledes.


* Daeva’er, dvs. falske guder.


12.

Vi nære ærbødighed for kapitlet kaldet At-Fravakhshya, som blandt levende væsener, er bedst for tilbedelses handlinger, til sådanne er Ahura Mazda selv vidne som følge af deres fromhed, alle sådanne, både mænd og kvinder, holder vi

i ære.