Vendidad Kap 2

VENDIDAD

 

LOVEN MOD DJÆVLENE


Fra ”Hellige bøger fra østen”, Bind 4, 1880.

 

GENGIVET PÅ DANSK AF LARS MYHRE.

 


Kapitel 2

 


Yima

 

I


1.

Zarathustra spurgte Ahura Mazda:

 

O Ahura Mazda, du mest gavnbringende Ånd,

skaber af den stoflige verden, du den Hellige!

 

Hvem var den første dødelige, før mig selv, Zarathustra,

med hvem du, Ahura Mazda,talte til,

med hvem du lærte Ahura’s lov, og Zarathustra’s lov.


2.

Ahura Mazda svarede:

 

Den retfærdige Yima, den store hyrde, O hellige Zarathustra!

han var den første dødelige, før dig, Zarathustra,

med hvem jeg, Ahura Mazda, talte til,

hvem jeg lærte Ahura’s lov, og Zarathustra’s lov.


3.

 Til ham, O Zarathustra, jeg, Ahura Mazda, talte og sagde:

 

 ”Ja, retfærdig Yima, søn af Vivanghat, vær du præsten og min lovs bærer" !

 

Og den retfærdige Yima, O Zarathustra, svarede mig og sagde:

 

”Jeg blev ikke født, jeg blev ikke oplært til at være præst og din lovs bærer" !

 

4.

Da sagde jeg, Ahura Mazda, således til ham, O Zarathustra:

 

Da du ikke ønsker at være præst og min lovs bærer,

så gør at mine verdener trives, få mine verdener til at vokse:

forpligt dig til at nære, regere og overvåge min verden.

 

5.

Og den retfærdige Yima talte til mig, Zarathustra, og sagde:

 

'Ja! Jeg vil gøre dine verdener blomstrende, jeg vil gøre dine verdener større.

 

Ja! Jeg vil nære og regere og overvåge din verden.

 

Der skal være, mens jeg er konge, hverken kold vind eller varm vind,

hverken sygdom eller død.

 

7.

Så bragte jeg, Ahura Mazda, to redskaber til ham:

 

En gylden ring og en dolk indlagt med guld.

 

Se, her Yima, bær de kongelige magt våben !

 

8.

Således, under Yima's herredømme, tre hundrede vintre gik bort,

og jorden blev genopfyldt med flokke af kvæg,

med mænd og hunde og fugle og med rød strålende ild,

men der var ikke mere plads til flokke, besætninger og mænd.

 

9.

Derefter varslede jeg den retfærdige Yima og sagde:

 

 O retfærdige, Yima, søn af Vivanghat,

jorden er blevet fuld af flokke og besætninger,

af mænd og hunde og fugle og af rød strålende ild,

men der er ikke mere plads til flokke, besætninger og mænd.

 

10.

Så gik Yima fremad, mod det lysende rum, sydpå, for at møde solen,

og derefter pressede han jorden med den gyldne ring,

og borede den med dolken, og talte således:

 

O Spønta Armaiti, åben venligst for adskillelsen og stræk dig selv langt bort,

for at bære flokke og besætninger og mænd.

 

11.

Og Yima fik jorden til at vokse med en tredjedel af hvad den var før,

og der kom flokke og besætninger og mænd,

efter hans vilje og ønske, så mange som han ønskede.

 

12.

Således under Yima’s regering, seks hundrede vintre gik bort,

og jorden blev genopfyldt med flokke og besætninger,

med mænd og hunde og fugle og med rød strålende ild,

men der var ikke mere plads til flokke, besætninger og mænd.

 

13.

Og jeg varslede den retfærdige Yima og sagde:

 

O retfærdig Yima, Søn af Vivanghat,

 jorden er blevet fuld af flokke og besætninger,

af mænd og hunde og fugle og af rød strålende ild,

men der er ikke mere plads til flokke, besætninger og mænd.

 

14.

Så gik Yima fremad, mod det lysende rum, sydpå, for at møde solen,

og derefter pressede han jorden med den gyldne ring,

og borede den med dolken, og talte således:

 

O Spønta Armaiti, åben venligst for adskillelsen og stræk dig selv langt bort,

for at bære flokke og besætninger og mænd.

 

15.

Og Yima fik jorden til at vokse med to tredjedel, af hvad den var før,

og der kom flokke og besætninger og mænd, efter hans vilje og ønske,

så mange som han ønskede.

 

16.

Således under Yima’s regering, ni hundrede vintre gik bort,

og jorden blev genopfyldt med flokke og besætninger,

med mænd og hunde og fugle og med rød  strålende ild,

men der var ikke mere plads til flokke, besætninger og mænd.

 

17.

Og jeg varslede den retfærdige Yima og sagde:

 

O retfærdig Yima, Søn af Vivanghat,

jorden er blevet fuld af flokke og besætninger,

af mænd og hunde og fugle og af rød strålende ild,

men der er ikke mere plads til flokke, besætninger og mænd.

 

18.

Så gik Yima fremad, mod det lysende rum, sydpå, for at møde solen,

og derefter pressede han jorden med den gyldne ring,

og borede den med dolken, og talte således:

 

O Spønta Armaiti, åben venligst for adskillelsen og stræk dig selv langt bort,

for at bære flokke og besætninger og mænd.

 

19.

Og Yima fik jorden til at vokse med tre tredjedel af hvad den var før,

og der kom flokke og besætninger og mænd, efter hans vilje og ønske,

så mange som han ønskede.

 

 

 

 

 

 

 

 Citat fra "Ny teori om universet".

En geofysisk effekt af en aftagende gravitation er, at jordkloden »pustes« op,

dvs. dens radius vokser med tiden.

 


VARA


II

 

 

 

21.

Skaberen Ahura Mazda, af stor hæder i Airyana Vaego,

ved den gode flod Daitya, sammenkaldte til møde mellem de himmelske guder.

 

Den retfærdige Yima, den gode hyrde, af stor hæder i Airyana Vaego,

ved den gode flod Daitya, sammenkaldte til et møde blandt de fremragende dødelige.

 

Til det møde kom Ahura Mazda, af stor hæder i Airyana Vaego,

ved den gode flod Daitya*, han kom sammen med de himmelske guder.

 

Til det møde kom den retfærdige Yima, den gode hyrde, af stor hæder i Airyana Vaego,

ved den gode flod Daitya*,han kom sammen med de fremragende dødelige.*Den gode flod Daitya; ifg. Westergaard: det ariske kildeland.

 

22.

Og Ahura Mazda talte til Yima og sagde:

 ”O retfærdige Yima, søn af Vivanghat” !

 

De dødelige vintre kommer til at falde på den stoflige verden,

som vil medbringe den hårde afskyelige frost;

på den stoflige verden kommer de dødelige vintre til at falde,

som vil gøre snefnug så store, at endda de højeste bjergtoppe bliver lagt i dybden.

 

 

 

 

 

 

 


23.

Og alle de tre arter af dyr vil dø, dem som lever i vildmarken,

og dem der bor på toppen af bjergene,

og dem som lever i dalenes skød, i ly af stalde.

 

24.

Før denne vinter vil disse marker have masser af græs til kvæg:

som nu med floder der strømmer, med sne der smelter,

og tager sig ud som et lykkeligt land i verdenen, det land,

hvor fodspor selv af får, stadig kan ses.

 

25.

Derfor gør dig en Vara*, så lang som en ride bane, på hver side af arealet,

og bring derhen frøene af får og okser, af mænd, af hunde,

af fugle, og af den rød strålende ild.

*Vara: Se nedenfor.

 

Derfor gør dig en Vara, så lang som en ride bane, på hver side af arealet,

til at være en bolig for mænd;

en Vara, så lang som en ride bane på hver side af arealet,

for at være en fold for flokke.

 

26.

Der skal du få vand til at strømme ind i en hathra (mil) lang seng,

der skal du bosætte fugle, ved de stedse grønne bredder,

som bærer aldrig svigtende føde.

 

Der skal du etablere et boligområde,

bestående af et hus med balkon, en gårdhave, og en tribune.

 

27.

Der skal du bringe frøene af mænd og kvinder,

af de super bedste og fineste slags på denne jord;

der skal du bringe frøene af enhver slags kvæg,

af de super bedste og fineste slags på denne jord.

 

Der skal du bringe frøene af enhver slags træ,

af de super bedste og fineste slags på denne jord;

der skal du bringe frøene af enhver slags frugt,

de fyldigste af føde, og sødeste af duft.

 

Alle disse frø skal du medbringe, to af hver slags,

for at blive holdt varige der,

så længe som disse mænd skal forblive i Varaen.

 

29.

Der vil ingen pukkelrygget være, ingen overvægtige der,

ingen uduelighed, ingen sindsyge; ingen løgn;

ingen fattigdom; ingen misundelse;

ingen forfaldne tænder;

ingen spedalskhed at være begrænset af;

eller nogen af de mærker,

hvormed Angra Mainyu stempler legemet af dødelige.

 

30.

På den største del af stedet skal du lave ni gader,

seks i midterdelen, og tre i den mindste del.

 

Til de største gader skal du bringe tusind frø af mænd og kvinder;

til gaderne af den midterste del, seks hundrede,

og til gaderne af den mindste del, tre hundrede.

 

Denne Vara skal du forsegle med den gyldne ring,

og du skal lave en dør og et vindue, selv-lysende indenfor.

 

31.

Så sagde Yima til sig selv:

 

 Hvordan skal jeg magte at udføre denne Vara,

 som Ahura Mazda har befalet mig at udføre ?

 

Og Ahura Mazda sagde til Yima:

 

O retfærdige Yima, søn af Vivanghat !

 

Mas jorden med et tryk af din hæl, og ælt den så med dine hænder,

som keramikeren gør når han ælter ler.

 

32.

Og Yima gjorde som Ahura Mazda ønskede;

han maste jorden med et tryk af sin hæl, han æltede den med sine hænder,

som en keramiker gør når han ælter ler.

 

33.

Og Yima lavede en Vara, så lang som en ride bane på hver side af arealet.

 

Hertil bragte han frø af får og okser, af mænd, af hunde,

af fugle, og af rød strålende ild.

 

Han udførte Varaen, så lang som en ride bane på hver side af arealet,

til at være en bolig for mænd, en Vara,

så lang som en ride bane på hver side af arealet,

til at være en fold for flokke.

 

34.

Derefter lod han vand flyde ind i en seng af en mils længde,

her bosatte han fugle, ved de stedse grønne bredder,

som bærer aldrig svigtende føde.

 

Der etablerede han en bolig,

som bestod af et hus med balkon, gårdhave og en tribune.

 

35.

Hertil bragte han sæden af mænd og kvinder,

af den super bedste og fineste slags på denne jord;

hertil bragte han sæden af enhver slags kvæg,

af den super bedste og fineste slags på denne jord.

 

36.

Hertil bragte han frøene af enhver slags træ,

af de super bedste og fineste slags på denne jord;

og hertil bragte han frøene af enhver slags frugt,

de fyldigste af føde, og sødeste af duft.

 

Al denne sæd medbragte han, to af hver slags,

for at blive holdt i bevaring der,

så længe som disse mænd skal bo i Varaen.

 

37.

Og der var ingen pukkelrygget, ingen overvægtige der,

ingen uduelighed, ingen sindsyge; ingen løgn;

ingen fattigdom; ingen misundelse;

ingen forfaldne tænder;

ingen spedalskhed at være begrænset af;

eller nogen af de mærker,

hvormed Angra Mainyu stempler legemet af dødelige.

 

38.

På den største del af stedet lavede han ni gader,

seks i midterdelen, tre i den mindste.

 

Til de største gader bragte han tusind frø af mænd og kvinder;

til gaderne i den midterste del, seks hundrede,

til gaderne i den mindste del, tre hundrede.

 

Denne Vara forseglede han med den gyldne ring,

og han lave en dør, og et vindue, selv-lysende indenfor.

 

39.

O skaber af den stoflige verden, du den hellige !

 

Hvilke lys er der til at give lys i denne Vara, hvilke Yima opførte ?

 

40.

Ahura Mazda svarede:

 

Der er evigt lys og skabt lys.

Der står stjernerne, månen og solen kun op og ned en gang om året,

og et år synes kun som en dag.

 

41.

Hver fyrretyvende år, af hvert par, to bliver født, en mand og en kvinde.

 

Og således også for hver art af kvæg.

Og mændene i Varaen som Yima gjorde, lever det lykkeligste liv.

 

42.

O skaber af den stoflige verden, du den hellige !

 

Hvem er den som bragte loven af Mazda ind i Varaen som Yima gjorde ?

 

Og Ahura Mazda svarede:

 

Det var fuglen *Karshipta, O Hellige Zarathustra !

 

43.

O skaber af den stoflige verden, du den hellige !

 

Hvem er herren og konge der ?

 

Ahura Mazda svarede:

 

 **Urvatad-nara, O Zarathustra ! og dig selv, Zarathustra.

 

 *Fuglen Karshipta bor i himlen: den levede på jorden, den ville være fuglens konge.

 

** Søn af Zarathustra.

 

*Vara: Af dens firkantede form slutter Westergaard,

  at Vara’en i virkeligheden er en hel verden med fire verdenshjørner.